Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα την εφαρμογή των εισηγήσεων της Ομάδας Εμπειρογνωμώνων του Συμβουλίου της Ευρώπης- GRETA για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων στην Κύπρο


Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα την εφαρμογή των εισηγήσεων της Ομάδας Εμπειρογνωμώνων του Συμβουλίου της Ευρώπης- GRETA για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων στην Κύπρο
Η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Θέκλα Δημητριάδου, συμμετείχε σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα την εφαρμογή των εισηγήσεων της Ομάδας Εμπειρογνωμώνων του Συμβουλίου της Ευρώπης - GRETA για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων στην Κύπρο.

Η συζήτηση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ως τον Εθνικό Συντονιστή των δράσεων κατά της εμπορίας προσώπων στην Κύπρο, στις 4 Μαρτίου 2013, στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία.