Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εκδήλωση με θέμα "Γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών: Προώθηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας"


Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εκδήλωση με θέμα "Γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών: Προώθηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας"
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ελίζα Σαββίδου συμμετείχε σε εκδήλωση με θέμα "Γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών: Προώθηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας".

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και προώθηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, η παρότρυνση ενεργειών πίεσης για ίση αντιπροσώπευση γυναικών και ανδρών στα Διοικητικά Συμβούλια Δημόσιων Εταιρειών και η διαμόρφωση προτάσεων για προώθηση μέτρων που θα διευκολύνουν την εφαρμογή της Οδηγίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2014 στη Λευκωσία.