Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εκδήλωση του CYPRUS STOP TRAFFICKING


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εκδήλωση του CYPRUS STOP TRAFFICKING
Η Λειτουργός του Γραφείου Θέκλα Δημητριάδου συμμετείχε με σύντομη παρέμβαση στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το CYPRUS STOP TRAFFICKING επ’ ευκαιρίας της Ευρωπαϊκής Ημέρας Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων (18 Οκτωβρίου). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2017, στη Λευκωσία.