Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σεμινάριο στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος "Training and Reporting on European Social Security (TRESS)"


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σεμινάριο στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος "Training and Reporting on European Social Security (TRESS)"
Η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Ζηναϊδα Ονουφρίου, συμμετείχε σε σεμινάριο στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος "Training and Reporting on European Social Security (TRESS)", το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2012, στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία.