Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε ευρωπαϊκό συνέδριο για τα εγκλήματα μίσους


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε ευρωπαϊκό συνέδριο για τα εγκλήματα μίσους
Η Λειτουργός της Αρχής κατά των Διακρίσεων Έλενα Καρεκλά συμμετείχε στο τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Together: fighting against hate crimes, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2016 στο Μιλάνο.

Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν οργανώσεις από τέσσερεις χώρες, περιλαμβανομένης της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΚΙΣΑ και πραγματοποιήθηκε με την στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός του Προγράμματος ήταν η αύξηση και ενίσχυση της ικανότητας των υπηρεσιών επιβολής νόμου και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να ερευνούν και να αναγνωρίζουν τα εγκλήματα μίσους, να τα καθιστούν ορατά, να τα καταπολεμούν και να προσφέρουν στήριξη στα θύματα. Στο συνέδριο διενεργήθηκαν συναντήσεις, εκπαιδεύσεις, σύνταξη εγγράφων κατάρτισης, ανάλυση των εγκλημάτων μίσους, παρουσίαση μαρτυρίας από θύματα, καθώς επίσης και ανταλλαγή εμπειριών, προβληματισμών και βέλτιστων πρακτικών.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόγραμμα συνεδρίου 7.6.2016.pdf