Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Προϊστάμενου της Αρχής κατά των Διακρίσεων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Equinet


Συμμετοχή Προϊστάμενου της Αρχής κατά των Διακρίσεων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Equinet
Ο Προϊστάμενος της Αρχής κατά των Διακρίσεων κ. Άριστος Τσιάρτας συμμετείχε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. Equinet, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 9 Οκτωβρίου 2015.