Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας στην Ομάδα Εργασίας για θέματα Φύλου του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet)


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας στην Ομάδα Εργασίας για θέματα Φύλου του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet)
Η Λειτουργός της Αρχής Ισότητας Δέσποι8να Μέρτακκα συμμετείχε κατά το 2013 στην Ομάδα Εργασίας για θέματα Φύλου του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet).

Οι συναντήσεις της Ομάδας πραγματοποιήθηκαν στις 19 Απριλίου 2013 στο Παρίσι, στις 27 Ιουνίου 2013 στις Βρυξέλλες και στις 18 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2013 στη Λισαβόνα.