Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων στην Ομάδα Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet)


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων στην Ομάδα Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet)
Η Λειτουργός της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Θέκλα Δημητριάδου συμμετείχε, σε ρόλο συντονίστριας, στην Ομάδα Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 24 Νοεμβρίου 2014.