Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή του Προϊσταμένου του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην 16η Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)


Συμμετοχή του Προϊσταμένου του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην 16η Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Ο Πρώτος Λειτουργός του Γραφείου κ. Άριστος Τσιάρτας, στα πλαίσια της ιδιότητάς του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), συμμετείχε στη 16η Συνάντηση του Συμβουλίου, στη Βιέννη, στις 14 Δεκεμβρίου 2012.