Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων στην Κύπρο και στην Ευρώπη»


Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων στην Κύπρο και στην Ευρώπη»
Η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ζηναϊδα Ονουφρίου συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα "Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ/FGM) στην Κύπρο και στην Ευρώπη", η οποία διοργανώθηκε από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου.

Σκοπός της συζήτησης ήταν η ενημέρωση και ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων για το θέμα του ΑΓΓΟ στην Κύπρο καθώς και η προώθηση διαλόγου και συνεργιών ανάμεσα σε συγκεκριμένους κρατικούς φορείς και του Ινστιτούτου. Η συζήτηση έγινε στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Ινστιτούτου, τα οποία καταπιάνονται με τον ΑΓΓΟ ως αναπτυξιακό ζήτημα, ζήτημα βίας κατά των γυναικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ακόλουθα:

• την επαγγελματική κατάρτιση επαγγελματιών σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τον ΑΓΓΟ (επαγγελματίες υγείας, ασύλου κ.α.)
• την προώθηση συνεργιών και διαλόγου ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών, ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμών για την πρόληψη και καταπολέμηση του ΑΓΓΟ.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στις 10 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 10:00- 12:30.

Η Λειτουργός συμμετείχε σε αυτή με πεντάλεπτη παρέμβαση και συνεισφορά στο διάλογο που ακολούθησε.