Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε φόρουμ με θέμα την προστασία της μητρότητας


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε φόρουμ με θέμα την προστασία της μητρότητας

Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε με ομιλία σε φόρουμ με θέμα την προστασία της μητρότητας που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2018, στο κτίριο της Κυπριακής ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης στη Λευκωσία.

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε φόρουμ με θέμα την προστασία της μητρότητας