Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε Ομάδα Εργασίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet) και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (FRA)


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε Ομάδα Εργασίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet) και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (FRA)
Η Λειτουργός της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε Ομάδα Εργασίας
με θέμα την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, η οποία συγκλήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 10 Δεκεμβρίου 2014, από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet) και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (FRA). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της δημοσίευσης μεγάλης πανευρωπαϊκής έρευνας του FRA για τη βία κατά των γυναικών και είχε ως στόχο τη δικτύωση και την αναζήτηση καλών πρακτικών για αποτελεσματική καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Περισσότερα για τη συνάντηση και το περιεχόμενό της εδώ.