Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας στη 2η Συνάντηση του “National Gender Equality Bodies”


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας στη 2η Συνάντηση του “National Gender Equality Bodies”
Στις 27 Νοεμβρίου 2012, η Λειτουργός της Αρχής Ισότητας Νάσια Διονυσίου συμμετείχε στη 2η Συνάντηση του “National Gender Equality Bodies”, στις Βρυξέλλες.