Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε ημερίδα με θέμα «Διαθέτω Δεδομένα και Προωθώ τη Διαφάνεια, Συμβάλλω στην Ανάπτυξη»


Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε ημερίδα με θέμα «Διαθέτω Δεδομένα και Προωθώ τη Διαφάνεια, Συμβάλλω στην Ανάπτυξη»
Οι Λειτουργοί του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως Νιόβη Γεωργιάδη και Έλενα Καρεκλά συμμετείχαν σε ημερίδα με θέμα «Διαθέτω Δεδομένα και Προωθώ τη Διαφάνεια, Συμβάλλω στην Ανάπτυξη», η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στα πλαίσια του έργου: «Υποστήριξη των φορέων του Δημόσιου Τομέα για υλοποίηση της αναθεωρημένης Οδηγίας 2013/37/ΕΕ και προώθηση της περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2015, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε ημερίδα με θέμα «Διαθέτω Δεδομένα και Προωθώ τη Διαφάνεια, Συμβάλλω στην Ανάπτυξη» Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε ημερίδα με θέμα «Διαθέτω Δεδομένα και Προωθώ τη Διαφάνεια, Συμβάλλω στην Ανάπτυξη» Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε ημερίδα με θέμα «Διαθέτω Δεδομένα και Προωθώ τη Διαφάνεια, Συμβάλλω στην Ανάπτυξη»

Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠρόγραμμα Ημερίδας 11.11.2015.doc