Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων στην Ομάδα Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet)


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων στην Ομάδα Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet)
Η Λειτουργός της Αρχής Κατά των Διακρίσεων Θέκλα Δημητριάδου, συμμετέχει, από το 2010, στην Ομάδα Εργασίας για θέματα Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet), και από το 2013 κατέχει το ρόλο της Συντονίστριας της Ομάδας.

Οι συναντήσεις της Ομάδας πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο στις Βρυξέλλες, στα γραφεία του Equinet.