Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Χαιρετισμός της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ)


Χαιρετισμός της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ)
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Ελίζα Σαββίδου, απηύθηνε χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των οργανώσεων μελών της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2014.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΧαιρετισμός Επιτρόπου στη Γεν Συνέλευση ΚΥΣΟΑ 15.11.2014.doc