Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργών σε συνέδριο με θέμα τις πρακτικές αντιμετώπισης της εμπορίας προσώπων


Συμμετοχή Λειτουργών σε συνέδριο με θέμα τις πρακτικές αντιμετώπισης της εμπορίας προσώπων
Στις 12 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε διεθνές συνέδριο με θέμα "Conference on Practices and Responses to Counter Trafficking in Human Beings", το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Αντιπροσωπεία στην Κύπρο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM).

Την Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκπροσώπησαν οι Λειτουργοί του Γραφείου Κάλια Καμπανελλά, Νάσια Διονυσίου και Θέκλα Δημητριάδου.

Συμμετοχή Λειτουργών σε συνέδριο με θέμα τις πρακτικές αντιμετώπισης της εμπορίας προσώπων Συμμετοχή Λειτουργών σε συνέδριο με θέμα τις πρακτικές αντιμετώπισης της εμπορίας προσώπων Συμμετοχή Λειτουργών σε συνέδριο με θέμα τις πρακτικές αντιμετώπισης της εμπορίας προσώπων Συμμετοχή Λειτουργών σε συνέδριο με θέμα τις πρακτικές αντιμετώπισης της εμπορίας προσώπων Συμμετοχή Λειτουργών σε συνέδριο με θέμα τις πρακτικές αντιμετώπισης της εμπορίας προσώπων Συμμετοχή Λειτουργών σε συνέδριο με θέμα τις πρακτικές αντιμετώπισης της εμπορίας προσώπων Συμμετοχή Λειτουργών σε συνέδριο με θέμα τις πρακτικές αντιμετώπισης της εμπορίας προσώπων