Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνέδριο με θέμα την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνέδριο με θέμα την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε συνέδριο με θέμα "Combating domestic violence against women in the EU", το οποίο διοργανώθηκε σπό την Κυπριακή Δημοκρατία, στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο "Φιλοξένια" στη Λευκωσία.