Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα "Η κάλυψη των θεμάτων μετανάστευσης και Ασύλου στα κυπριακά ΜΜΕ: Δημιουργία δικτύων ενημέρωσης και αναζήτηση συνεργιών"


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα "Η κάλυψη των θεμάτων μετανάστευσης και Ασύλου στα κυπριακά ΜΜΕ: Δημιουργία δικτύων ενημέρωσης και αναζήτηση συνεργιών"
Η Λειτουργός της Αρχής κατά των Διακρίσεων, κ. Έλενα Καρεκλά, μίλησε σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα "Η κάλυψη των θεμάτων μετανάστευσης και Ασύλου στα κυπριακά ΜΜΕ: Δημιουργία δικτύων ενημέρωσης και αναζήτηση συνεργιών".

Η Συζήτηση διοργανώθηκε από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Future Worlds Center, την Αντιπροσωπεία της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο (UNHCR) και την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Κύπρο, στις 4 Δεκεμβρίου 2014, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.