Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Πρώτου Λειτουργού του Γραφείου σε Συνέδριο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με θέμα: “Justice in Austerity - Challenges and Opportunities for Access to Justice”


Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Πρώτου Λειτουργού του Γραφείου σε Συνέδριο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με θέμα: “Justice in Austerity - Challenges and Opportunities for Access to Justice”
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ελίζα Σαββίδου και ο Πρώτος Λειτουργός του Γραφείου κ. Άριστος Τσιάρτας συμμετείχαν σε Συνέδριο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με θέμα: “Justice in Austerity - Challenges and Opportunities for Access to Justice” και στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Equinet, για το έτος 2012 (Equinet Annual General Meeting 2012), που έγιναν στις Βρυξέλλες, από τις 5 μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2012.