Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Συνέδριο με θέμα “Equal Pay - How do we strengthen access to justice?”


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Συνέδριο με θέμα “Equal Pay - How do we strengthen access to justice?”
Στις 11 Μαΐου 2012 η Λειτουργός της Αρχής Ισότητας Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε σε Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη, με θέμα “Equal Pay - How do we strengthen access to justice?”.