Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε εκδήλωση του Δήμου Αγλαντζιάς στα πλαίσια του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου 2016


Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε εκδήλωση του Δήμου Αγλαντζιάς στα πλαίσια του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου 2016
Ο Υπεύθυνος για θέματα διακρίσεων, κ. Άριστος Τσιάρτας και ο Λειτουργός Α΄της Αρχής κ. Γιώργος Κακότας συμμετείχαν στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου 2016, στις 17 Μαίου 2016, στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιήθηκε ανύψωση της σημαίας των ΛΟΑΤΙ ατόμων στο Δημαρχείο Αγλαντζιάς.

Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε εκδήλωση του Δήμου Αγλαντζιάς στα πλαίσια του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου 2016 Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε εκδήλωση του Δήμου Αγλαντζιάς στα πλαίσια του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου 2016