Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε διαβούλευση για τη ρητορική μίσους


Η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, Μελίνα Τριγγίδου, συμμετείχε στις 23 Μαϊου 2019, σε διαβούλευση για τη ρητορική μίσους και την αρνητική συμπεριφορά, στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΙΤ 9 (Hater Interrupter Teams) της Hope for Children.