Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε φόρουμ με θέμα την προστασία της μητρότητας
Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε με ομιλία σε φόρουμ με θέμα την προστασία της μητρότητας που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2018, στο κτίριο της Κυπριακής ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης στη Λευκωσία.