Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Ημερίδα «Προοπτικές προώθησης και προαγωγής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία μετά τις καταληκτικές παρατηρήσεις για την Κύπρο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ»Στις 12 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα «Προοπτικές προώθησης και προαγωγής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία μετά τις καταληκτικές παρατηρήσεις για την Κύπρο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ». Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως ο Ανεξάρτητος Μηχανισμός προώθησης, προστασίας και παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, και την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α). Αφορμή για τη διοργάνωση της ημερίδας αποτέλεσε η δημοσίευση των Καταληκτικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ σε σχέση με την Έκθεση της Κύπρου για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανώσεων αναπήρων, άτομα με αναπηρίες, δημόσιοι λειτουργοί και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών/μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Την ημερίδα, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χαιρέτισε η Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και ακολούθησαν οι χαιρετισμοί της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Πρόεδρος της ΚΥ.Σ.Ο.Α. Στη συνέχεια, οι κ.κ. Χρηστάκης Νικολαίδης, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη και Χριστίνα Φλουρέντζου προχώρησαν στις παρεμβάσεις τους (το πρόγραμμα της ημερίδας, εδώ).

Σε όσους συμμετείχαν στην ημερίδα, δόθηκε σημαντικός αριθμός εγγράφων σχετικών με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ.