Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο συνέδριο «Το Διεθνές Σωφρονιστικό Σύστημα»


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη συμμετείχε ως εισηγήτρια στο συνέδριο με τίτλο «Το Διεθνές Σωφρονιστικό Σύστημα» που διοργάνωσαν από κοινού το Τμήμα Φυλακών και το Κωνστάντειον Κέντρο Εγκληματολογίας και Δικανικών Επιστημών Κύπρου στις 16 Δεκεμβρίου 2017.

Η εισήγηση της Επιτρόπου είχε τίτλο «Οι προκλήσεις για το σωφρονιστικό σύστημα της Κύπρου μέσα από την εμπειρία του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».