Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσία της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην 39η ετήσια Γενική Συνέλευση Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών.


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη Παρευρέθηκε στην 39η ετήσια Γενική Συνέλευση Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών (ΠΟΤ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου, 2019, στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία.