Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Ενημερωτική Ημερίδα σε δημόσιους λειτουργούς πρώτης γραμμής με θέμα τον έγκαιρο εντοπισμό και παραπομπή υποθέσεων εργασιακής εκμετάλλευσης και εμπορίας στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας


Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και το Γραφείο Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας, Ημερίδα εκπαίδευσης, στις 9 Φεβρουαρίου 2017, η οποία απευθυνόταν σε δημόσιους λειτουργούς πρώτης γραμμής που εργάζονται στην περιοχή Αμμοχώστου και η οποία στόχο είχε στην ενίσχυσή τους για έγκαιρο εντοπισμό και παραπομπή υποθέσεων εργασιακής εκμετάλλευσης και εμπορίας στους τομείς, ιδίως, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Η Ημερίδα εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαισίο δράσεων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας έγκαιρου εντοπισμού δυνητικών θυμάτων εμπορίας προσώπων και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αναφορά τους για διαχείριση από τα αρμόδια Τμήματα. Η δράση αποτέλεσε, επίσης, συνέχεια αντίστοιχης Ενημερωτικής Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2016 με τη συμμετοχή διευθυντικών στελεχών των υπηρεσιών και την παρουσία της Συντονίστριας της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων κ. Μύριας Βασιλειάδου.