Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνέδριο με θέμα «Οργάνωση, συντονισμός και στήριξη μεταναστευτικών ροών και ένταξης στην Ε.Ε.»


Η Λειτουργός του Γραφείου, Θέκλα Δημητριάδου, συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Οργάνωση, συντονισμός και στήριξη μεταναστευτικών ροών και ένταξης στην Ε.Ε.». Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Μεσογειακό Δίκτυο Μετανάστευσης και πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας