Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου με χαιρετισμό σε εκδήλωση του Ομίλου ΛΟΑΤ + Φίλων του Πανεπιστημίου Κύπρου


Λειτουργός του Γραφείου μας συμμετείχε με χαιρετισμόσε εκδήλωση του Ομίλου ΛΟΑΤ + Φίλων του Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα "Νομική και Κοινωνική Αποδοχή Τρανς Ατόμων στην Κύπρο".

Η εκδήλωησ πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2018