Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με τίτλο ''Minorities and their Representations in the Cypriot media''


Στα πλαίσια του έργου για τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (C.O.N.T.A.C.T). Διοργανώθηκε σεμινάριο με τίτλο ''Minorities and their Representations in the Cypriot media''.

Στο σεμινάριο, που διοργανώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 έκανε παρέμβαση και η Λειτουργός του Γραφείου, Νιόβη Γεωργιάδη, με θέμα «Racism, Discrimination and social exclusion».