Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε συζήτηση του ερευνητικού κέντρου Προμηθέας για την πολιτική κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία


Η Λειτουργός κ. Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε σε συζήτηση του ερευνητικού κέντρου Προμηθέας αναφορικά με την πολιτική κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία