Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε Διεθνές Συνέδριο, για τη διαχείριση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς


Ο Πρώτος Λειτουργός Γρ. Επ. Διοικήσεως Άριστος Τσιάρτας και ο Λειτουργός Γρ. Επ. Διοικήσεως Πρόδρομος Χριστοφή συμμετείχαν σε διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε η Αστυνομία Κύπρου, με θέμα "Πολιτικές Μείζονος Σημασίας στη Διαχείριση του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διαφθοράς: Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Διαστάσεις", το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Ιουνίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία