Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και σε Συνέδριο του European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI)


Ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου κ. Γιώργος Κρασσάς συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση και σε Συνέδριο του European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2018, στην Αθήνα.