Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού Α΄ του Γραφείου σε ημερίδα του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας με θέμα «Φύλο και Πολιτική»


Η Λειτουργός Α΄ του Γραφείου κ. Γεωργία Σταυρινίδου εκπροσώπησε το Γραφείο μας σε ημερίδα του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) με θέμα «Φύλο και Πολιτική».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2017, στη Λευκωσία και είχε ως στόχο την ενημέρωση και προβολή της σημασίας, αλλά και των συνεπειών της ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων.