Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσία της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργού του Γραφείου σε προβολή ταινίας με θέμα την εμπορία προσώπων


H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη και η Λειτουργός του Γραφείου κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη, παρεςυρέθηκαν σε προβολή ταινίας με θέμα την εμπορία προσώπων που διοργανώθηκε από την ΜΚΟ Cyprus Stop Trafficking.

Το Προβολή πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Frederick και τελούσε υπό την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Επιτρόπου.