Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσία της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργού του Γραφείου σε εκδήλωση για τα εγκαίνια του νέου Δημαρχείου Λευκωσίας


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη παρευρέθηκε, κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, σε εκδήλωση για τα εγκαίνια του νέου Δημαρχείου Λευκωσίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2019 και τα εγκαίνια έγιναν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.