Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε ημερίδα με θέμα «Νέες και νέοι για την ισότητα των φύλων στην οικογένεια»


Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσαν το Κέντρο ισότητας και ιστορίας του Φύλου και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού με θέμα «Νέες και νέοι για την ισότητα των φύλων στην οικογένεια».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019, στη Λευκωσία.