Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσία της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργού του Γραφείου στη 12η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του Τμήματος Εργαζόμενων Γυναικών ΣΕΚ


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη και η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη παρευρέθηκαν, στις 11 Απριλίου 2019, στη 12η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του Τμήματος Εργαζόμενων Γυναικών ΣΕΚ.