Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνέδριο του FRA και του Equinet


Η Λειτουργός του Γραφείου Α’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε σε συνέδριο που διοργανώθηκε από κοινού από το FRA και το Equinet, με θέμα το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο οι Αρχές Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων δυνατόν να συμβάλουν στην ενίσχυση για την ευαισθητοποίηση της εφαρμογής του Χάρτη σε εθνικό επίπεδο.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 25-26 Φεβρουαρίου 2020, στη Βιέννη.