Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε Ημερίδα με θέμα «Καταπολέμηση του εγκλήματος της εμπορίας προσώπων με σκοπό την τέλεση εικονικών/καταναγκαστικών γάμων»


Ο Πρώτος Λειτουργός του Γραφείου κ. Άριστος Τσιάρτας, ο Λειτουργός Α΄ κ. Γιώργος Κακότας και η Λειτουργός Θέκλα Δημητριάδου, συμμετείχαν σε Ημερίδα εκπαίδευσης δημοτικών λειτουργών τέλεσης γάμων και δημόσιων λειτουργών με θέμα «Καταπολέμηση του εγκλήματος της εμπορίας προσώπων με σκοπό την τέλεση εικονικών/καταναγκαστικών γάμων».

Στην Ημερίδα, ο κ. Τσιάρτας παρουσίασε το θέμα «Η σημασία της καταπολέμησης της ελλιπούς αναφοράς (underreporting) – Υλοποίηση της νομικής υποχρέωσης των δημόσιων λειτουργών για ανίχνευση και παραπομπή των υποθέσεων», και οι κ.κ. Κακότας και Δημητριάδου συντόνιζαν τη συζήτηση και παρουσίασαν τα συμπεράσματα της Ημερίδας.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με το Γραφείο Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας και πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2017, στο κτίριο της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης στη Λευκωσία.