Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε εθνικό εργαστήρι με θέμα το δικαίωμα θυμάτων εγκληματικών πράξεων


Η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, Μελίνα Τριγγίδου, συμμετείχε στις 24 Μαίου 2019, στο Εθνικό Εργαστήριο με θέμα το δικαίωμα θυμάτων εγκληματικών πράξεων, στα πλαίσια προγράμματος στο οποίο συμμετέχει η Hope for Children.