Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Χαιρετισμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εκδήλωση του Κυπριακού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (Cyprus Refugee Council)


Λειτουργός του Γραφέιου μας απηύθυνε χαιρετισμό, εκ μέρους της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εκδήλωση του Κυπριακού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (Cyprus Refugee Council), με θέμα "Το Άσυλο στην Κύπρο: Προκλήσεις και Προοπτικές".

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2018.