Υπομνήματα - Διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες


Διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες

2018-ενιαία εκπαίδευση.docx ΥΠ_1.2018-ενιαία εκπαίδευση.docx (Μέγεθος Αρχείου: 28,19Kb)