Υπομνήματα - Προσχέδιο νομοσχεδίου που ρυθμίζει τους κανόνες που διέπουν την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα


Προσχέδιο νομοσχεδίου που ρυθμίζει τους κανόνες
που διέπουν την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα


2018.docx ΤΥΠ_1.2018.docx (Μέγεθος Αρχείου: 23,02Kb)