Υπομνήματα - Υπόμνημα αναφορικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»


Υπόμνημα αναφορικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Υπόμνημα_Τροποποίηση περί Επιδόματος Τέκνου Νόμος.doc (Μέγεθος Αρχείου: 36,72Kb)