Υπομνήματα - Υπόμνημα αναφορικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που ρυθμίζει την Προστασία Προσώπων από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση, καθώς και συναφή θέματα»


Υπόμνημα αναφορικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που ρυθμίζει την Προστασία Προσώπων από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση, καθώς και συναφή θέματα»

02.2019 - παρενοχλητική παρακολούθησηFINAL.docx Υπόμνημα για ΚΕ Νομικών 20.02.2019 - παρενοχλητική παρακολούθησηFINAL.docx (Μέγεθος Αρχείου: 18,84Kb)