Συμμετοχή σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις


Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Μηχανισμός Παρακολούθησης των Αναγκαστικών Επιστροφών των Άτυπων Μεταναστών
Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων
Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης Βασανιστηρίων
Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΑρχή Ισότητας15/05/2019 - Διάλεξη σε διήμερο σεμινάριο για την Καταπολέμηση της Ξενοφοβίας, του Ρατσισμού και του Σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων12/04/2019 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στην Ομάδα Εστίασης σχετικά με την Επαγγελματική Καθοδήγηση ανηλίκων που διαμένουν, ενηλικιώνονται και αποχωρούν από τις δομές φροντίδας
Αρχή Ισότητας02/04/2019 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Equinet για θέματα ισότητας φύλου
Αρχή Κατά των Διακρίσεων 18/03/2019 - Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα 1st Training for Forced-Return Monitors
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων11/03/2019 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο και συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων07/03/2019 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον θεσμό της αναδοχής για τα ασυνόδευτα παιδιά
Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία07/03/2019 - Παρουσίαση Λειτουργού του Γραφείου στην Αστυνομική Ακαδημία για το Κοινωνικό Μοντέλο της Αναπηρίας
Αρχή Ισότητας05/03/2019 - Διαλέξεις Λειτουργών του Γραφείου στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα «Φυλετικές Διακρίσεις»
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως04/03/2019 - Διάλεξη Λειτουργού του Γραφείου σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου
Αρχή Ισότητας26/02/2019 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στην πρώτη συνεδρία του «Thematic Network on Gender Mainstreaming» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για Ισότητα Φύλων (European Institute for Gender Equality - EIGE)
Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων22/02/2019 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση εργασίας με θέμα «Ombudsman/NPM meeting on strengthening the independence and increasing the accountability of the FRONTEX pool of monitors».
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως20/02/2019 - Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε εκπαιδευτικό εργαστήρι αναφορικά με τον κατάλογο δεδομένων που δημοσιεύει ο κάθε δημόσιος φορέας στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων.
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων16/01/2019 - Ενημέρωση από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με τις πρόνοιες του νέου Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 679/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Αρχή Ισότητας10/12/2018 - Συμμέτοχή Λειτουργού του Γραφείου σε ημερίδα με θέμα «Εξάλειψη των Στερεοτύπων και των Κοινωνικών Προκαταλήψεων στη Δημόσια Διοίκηση»
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως07/12/2018 - Παρουσίαση για το θεσμό του/της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αρχή Ισότητας29/11/2018 - Σειρά σεμιναρίων με θέμα την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων19/11/2018 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα "Not on Our Watch! Equality Bodies Fighting Hate Speech"
Αρχή Ισότητας16/11/2018 - Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Διακρίσεις και Ρατσιστικές Συμπεριφορές»
Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία15/11/2018 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση των EU Ombudspersons for Persons with Disabilities
Αρχή Ισότητας08/11/2018 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα «Equality Bodies Countering Ethnic Profiling»
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων07/11/2018 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε Διήμερο Εργαστήρι Δομημένου Διαλόγου με θέμα «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια – Εκπαίδευση των Συντονιστών»
Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων07/11/2018 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα «Strengthening the follow-up to NPM recommendations»
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων05/11/2018 - Διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Σεβασμός και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Αρχή Ισότητας17/10/2018 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα «Tackling Discrimination and Ensuring Protection for carers in Europe»
Αρχή Ισότητας11/10/2018 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου σε συνάντηση της ομάδας εργασίας (Working Group Law) Equinet
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων18/09/2018 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet.
Αρχή Κατά των Διακρίσεων 11/06/2018 - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργών του Γραφέιου σε διήμερη εκπαίδευση σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στον εξωτερικό έλεγχο (monitoring) των διαδικασιών επιστροφής και επανεισδοχής αλλοδαπών
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων01/06/2018 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου με χαιρετισμό σε εκπαιδευτική ημερίδα του Οργανισμού Cardet
Αρχή Ισότητας24/05/2018 - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (European Commission against Racism and Intolerance - ECRI)
Αρχή Ισότητας25/04/2018 - Διάλεξη Λειτουργού του Γραφείου με θέμα «Κοινωνικές/Εθνικές Ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός»
Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων12/03/2018 - Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού και Λειτουργού του Γραφείου σε διεθνές συνέδριο με θέμα «Παρακολούθηση των σπιτιών για ηλικιωμένους» (Monitoring Homes for Elderly)
Αρχή Ισότητας06/03/2018 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet.
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως08/02/2018 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στο ολοήμερο πρόγραμμα «Αρχές Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία» για Γραμματειακούς Λειτουργούς
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων23/01/2018 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο του European Union Agency For Fundamental Rights (FRA) με θέμα «Seminar with human rights communicators leadership»
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων18/01/2018 - Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως17/01/2018 - Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Γνωστικά αντικείμενα της νέας προσέγγισης αστυνόμευσης»
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως17/01/2018 - Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε διήμερο σεμινάριο με θέμα «Mediation and New Developments»
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων09/01/2018 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εργαστήριο του Center for Sustainable Peace and Democratic Development και την Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην Κύπρο
Αρχή Ισότητας13/12/2017 - Διαλέξεις σε νεοπροσληφθέντες Αστυνομικούς με θέμα «Φυλετικές Διακρίσεις»
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων12/12/2017 - Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Χειρισμός Κρατουμένων»
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων11/12/2017 - Παρουσίαση Λειτουργού Α΄ του Γραφείου σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για τις αρμοδιότητες και το ρόλο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων16/11/2017 - Συμμετοχή Λειτουργού Α΄ του Γραφέιου σε σεμινάριο με θέμα «Seminar on rescue at sea and refugee protection»
Αρχή Ισότητας13/11/2017 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο του Equinet που συνδιοργανώθηκε με την Εσθονική Αρχή Ισότητας με τίτλο «Breaking the glass ceiling: career progress for women»
Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία13/11/2017 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο της Ακαδημίας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Academy of European Law – ERA) με θέμα «EU disability law and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities»
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων06/11/2017 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων01/11/2017 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση στο περιεχόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα»
Αρχή Ισότητας25/10/2017 - Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Κοινωνικές/εθνικές ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός»
Αρχή Ισότητας24/10/2017 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε ημερίδα της Παγκύπριας Κίνησης Ίσα Δικαιώματα – Ίσες Ευθύνες, με θέμα “Eliminating Violence against Women & girls - Winning Peace and prosperity in the World”
Αρχή Ισότητας10/10/2017 - Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αναγνώριση, Αξιολόγηση και Παραπομπή θυμάτων με βάση την Οδηγία 2012/29/ΕΕ»
Αρχή Ισότητας30/09/2017 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα «Minorities and their Representations in the Cypriot media»
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως25/09/2017 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του International Ombudsman Institute (ΙΟΙ)
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων25/09/2017 - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Λειτουργού του Γραφείου σε διεθνές Συνέδριο της Τσεχικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Immigration Detention of Children: Coming to a Close?»
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων20/09/2017 - Εκπαίδευση με θέμα «Εμπέδωση Κουλτούρας Σεβασμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων12/09/2017 - Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε παρουσίαση με θέμα «Βασικές Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/ έμφαση στην Πρόληψη των Βασανιστηρίων»
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως04/07/2017 - Συμμετοχή σε εργαστήριο με θέμα «Αρχές Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία»
Αρχή Ισότητας03/07/2017 - Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Εργαστήρι δημόσιων και δημοτικών λειτουργών πρώτης γραμμής της Επαρχίας Λευκωσίας με θέμα «Έγκαιρος εντοπισμός και παραπομπή υποθέσεων εκμετάλλευσης και εμπορίας προσώπων»
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως22/06/2017 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα "Εκπαιδευτική Ημερίδα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Εισαγωγή στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016"
Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων21/06/2017 - Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε Δημόσια Διαβούλευση για τις Συνθήκες Κράτησης Μεταναστών
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως19/06/2017 - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργών του Γραφείου στο Συνέδριο "European Network of Ombudsmen Conference"
Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων08/06/2017 - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο συνέδριο «Europris Education in Prison Expert Group»
Αρχή Ισότητας06/06/2017 - Παρουσίαση Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο με θέμα «Τα έμφυλα στερεότυπα στο χώρο εργασίας και η αντιμετώπιση τους»
Αρχή Ισότητας06/06/2017 - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου με παρουσίαση σε σεμινάριο του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας
Αρχή Ισότητας23/05/2017 - Συμμετοχή της Υπεύθυνης για θέματα που αφορούν την Αρχή Ισότητας και Λειτουργών της Αρχής και του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνέδριο με θέμα «Σεξισμός: Μια Αόρατη Πραγματικότητα»
Αρχή Ισότητας23/05/2017 - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πρώτου Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας (ECRI)
Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία19/05/2017 - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες σε Work Forum για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην ΕΕ και τα Κράτη Μέλη
Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία18/05/2017 - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες σε συνάντηση του EU Framework (FRA) με τους Εθνικούς Μηχανισμούς Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία17/05/2017 - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες σε διήμερη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του ENNHRI για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία28/04/2017 - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία στην «Ημερίδα Πυρήνα Μάθησης Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας»
Αρχή Ισότητας03/04/2017 - Συμμετοχή Λειτουργού τoυ Γραφείου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Equinet για τη Στρατηγική Αξιοποίηση (από τις Αρχές Ισότητας) των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως03/03/2017 - Παρουσίαση από Λειτουργό της Αρχής κατά των Διακρίσεων για τις διακρίσεις και το ρατσισμό στο Δημοτικό Σχολείο Μενεού
Αρχή Ισότητας03/03/2017 - Επαναληπτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στους Χώρους Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως28/02/2017 - Παρουσίαση Λειτουργού Α' του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε ημερίδα με θέμα τα δικαιώματα των ασθενών
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων15/12/2016 - Συμμετοχή του υπεύθυνου για θέματα που αφορούν τον Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Αρχή Κατά των Διακρίσεων στο Σεμινάριο Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ENNHRI, με θέμα: «Ελευθερία της έκφρασης – Ρόλος και εξουσίες των Εθνικών Οργανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRIs) και άλλων εθνικών μηχανισμών».
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων12/12/2016 - Επαναληπτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στους Χώρους Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια
Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία24/11/2016 - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ENNHRI με θέμα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη (άρθρο 13 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες)
Αρχή Ισότητας22/11/2016 - Ομιλία Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων στο Grammar School στα πλαίσια της “Anti-racism and social awareness week”
Αρχή Ισότητας21/11/2016 - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε συνεδρία της Ομάδας Εργασίας του Equinet (Equinet Working Group on Communications strategies and practices), με θέμα συζήτησης τη χρήση της επικοινωνίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων
Αρχή Ισότητας09/11/2016 - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο του Equinet με θέμα την καταπολέμηση των διακρίσεων στη βάση της φυλετικής και εθνικής καταγωγής
Αρχή Ισότητας26/10/2016 - Παρουσίαση Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Εργαστήριο για το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως30/09/2016 - Παρουσίαση του θεσμού σε νεοπροσληφθέντα στελέχη της ΠΑΣΥΔΥ
Αρχή Ισότητας19/09/2016 - Παρουσίαση με θέμα τις διακρίσεις στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
Αρχή Ισότητας25/06/2016 - Παρουσίαση με θέμα το ρατσισμό και την ρητορική μίσους σε Συνάντηση Νέων στο Δήμο Δερύνειας
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως02/06/2016 - Εκπαίδευση της Ομάδας Επικοινωνίας του Γραφείου σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας
Αρχή Ισότητας30/05/2016 - Πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε σχέση με το χειρισμό των εγκλημάτων μίσους
Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία12/05/2016 - Παρουσιάσεις από Λειτουργούς του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Αρχή Ισότητας10/05/2016 - Ενημερωτικό εργαστήρι με θέμα «Γλωσσικός σεξισμός στα διοικητικά έγγραφα της κυπριακής δημόσιας διοίκησης»
Αρχή Ισότητας05/04/2016 - Πρόγραμμα εκπαίδευσης μελών της Αστυνομίας σε σχέση με το χειρισμό των εγκλημάτων μίσους
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως10/03/2016 - Παρουσίαση με θέμα τη διοικητική δεοντολογία σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου
Αρχή Ισότητας08/02/2016 - Παρουσίαση από Λειτουργό της Αρχής κατά των Διακρίσεων για τη μετανάστευση και το ρατσισμό στην Αγγλική Σχολή
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων12/01/2016 - Παρουσίαση από Λειτουργό της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την εμπορία προσώπων και το ρατσισμό σε μαθητές του Λυκείου Αρχαγγέλου
Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία11/12/2015 - Παρουσιάσεις Λειτουργών της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε εκπαιδευτικές ημερίδες που απευθύνονται σε Λειτουργούς Ευημερίας
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων11/12/2015 - Παρουσίαση Λειτουργού Α' της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ημερίδα με θέμα τα δικαιώματα των ασθενών
Αρχή Ισότητας08/12/2015 - Παρουσίαση Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε ημερίδα της ΠΕΟ για τις διακρίσεις
Αρχή Ισότητας08/12/2015 - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο στο Παρίσι με θέμα τις Αρχές Ισότητας και την ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών
Αρχή Ισότητας17/11/2015 - Παρουσίαση από Λειτουργό της Αρχής Ισότητας σε προσωπικό ξενοδοχείου με θέμα την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία
Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία14/11/2015 - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία σε νομικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων05/11/2015 - Διαλέξεις με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολυπολιτισμικότητα" σε Ειδικούς Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μεννόγεια
Αρχή Ισότητας05/11/2015 - Διάλεξη του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Αρχή κατά των Διακρίσεων σε φοιτητές των Πολιτικών Επιστημών με θέμα τις διακρίσεις
Αρχή Ισότητας22/10/2015 - Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο προς εκπαιδευτικούς με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολείο
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων14/10/2015 - Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εκπαίδευση σε σχέση με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης
Αρχή Ισότητας29/09/2015 - Διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα "Διακρίσεις και Ρατσιστικές Συμπεριφορές"
Αρχή Ισότητας29/09/2015 - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε διήμερο εργαστήρι κατάρτισης εκπαιδευτών για σκοπούς ανάδειξης και εντοπισμού των εγκλημάτων μίσους
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων22/09/2015 - Διάλεξη σε μέλη της Αστυνομίας που εκτελούν καθήκοντα πεζής περιπολίας με θέμα "Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων"
Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία21/09/2015 - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε σεμινάριο με θέμα "Αναπηρία και σεξουαλικότητα"
Αρχή Ισότητας03/09/2015 - Συμμετοχή Λειτουργού Α' σε σεμινάριο του Equinet για σκοπούς στήριξης των Αρχών Ισότητας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως01/07/2015 - Σεμινάριο/εργαστήριο αναφορικά με τον "Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων"
Αρχή Ισότητας01/07/2015 - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet) με θέμα τις διακρίσεις στη βάση της εγκυμοσύνης και της γονικής ιδιότητας
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων17/06/2015 - Σεμινάριο για την αντιμετώπιση ατόμων με βίαιη συμπεριφορά
Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων28/05/2015 - Διαλέξεις σε Υπεύθυνους Αστυνομικών Σταθμών με θέμα "Χειρισμός Κρατουμένων και Ανθρώπινα Δικαιώματα"
Αρχή Ισότητας26/05/2015 - Παρουσίαση/ Διάλεξη από Λειτουργούς της Αρχής Κατά των Διακρίσεων στην Αγγλική Σχολή με θέμα "Combating Discrimination in and through education"
Αρχή Ισότητας18/05/2015 - Συμμετοχή Λειτουργού σε σεμινάριο κατάρτισης του Δήμου Γεροσκήπου για την ένταξη των μεταναστών
Αρχή Ισότητας13/05/2015 - Διαλέξεις σε μέλη του ΤΑΕ με θέμα "Φυλετικές Διακρίσεις/ Πρόληψη/ Καταπολέμηση"
Αρχή Ισότητας06/05/2015 - Σεμινάριο με θέμα τη σεξουαλικότητα και τα σεξουαλικά δικαιώματα
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως04/05/2015 - Σεμινάριο για Λειτουργούς Κρατικών Υπηρεσιών σε θέματα υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων16/03/2015 - Παρουσιάσεις με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολυπολιτισμικότητα" σε Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μενόγεια
Αρχή Ισότητας12/03/2015 - Διαλέξεις σε Υπαστυνόμους και Ανώτερους Υπαστυνόμους με θέμα "Φυλετικές Διακρίσεις/ Πρόληψη/ Καταπολέμηση"
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως18/12/2014 - Διάλεξη σε επαγγελματίες υγείας αναφορικά με το ρόλο του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών
Αρχή Ισότητας19/11/2014 - Παρουσίαση από Λειτουργό της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε μαθητές του Grammar School με θέμα την ομοφοβία
Αρχή Ισότητας18/11/2014 - Εργαστήριο στελεχών με τίτλο "Exchange of good practices on how to promote integration and unite European citizens through environmental events and activities"
Αρχή Ισότητας06/11/2014 - Συμμετοχή του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Αρχή κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο με θέμα "Shaping the future of equality policies in the EU"
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων21/10/2014 - Παρουσιάσεις με θέμα "Αρχές και αξίες που διέπουν το χειρισμό κρατουμένων" και "Εθνική Νομοθεσία και Διεθνείς Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" σε Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μενόγεια
Αρχή Ισότητας02/10/2014 - Ομιλία Λειτουργού της Αρχής Κατά των Διακρίσεων σε εκπαιδευτική συνάντηση νέων με θέμα "The "Change Game": Promoting intercultural awareness and cooperation towards fighting against marginalization and promoting social inclusion and equal opportunities of the LGBT community in Europe"
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως18/09/2014 - Διαλέξεις σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου
Αρχή Ισότητας17/06/2014 - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Equinet με θέμα την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως04/06/2014 - Συμμετοχή Λειτουργού σε σεμινάριο με θέμα "Εθελούσιες επιστροφές: Διαδικασίες και Πρακτικές Εφαρμογές"
Αρχή Ισότητας30/05/2014 - Διαλέξεις σε μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και Αστυνομικούς της Γειτονιάς με θέμα "Κοινωνικές/ Εθνικές ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός"
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων26/05/2014 - Διάλεξη σε Ανώτερους Αξιωματικούς της Αστυνομίας με θέμα "Σεβασμός και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων"
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων07/05/2014 - Διαλέξεις σε Ανώτερους Αξιωματικούς της Αστυνομίας με θέμα "Σεβασμός και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων"
Αρχή Ισότητας30/04/2014 - Διάλεξη σε μέλη της Αστυνομίας με θέμα "Διακρίσεις και Ρατσιστικές Συμπεριφορές"
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων24/04/2014 - Συμμετοχή του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Αρχή κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο του FRA με θέμα "How can EU member states combat hate crime effectively? Encouraging reporting and improving reporting"
Αρχή Ισότητας27/03/2014 - Παρουσιάσεις με θέμα "Διακρίσεις/ Ρατσιστικές Συμπεριφορές" σε Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μενόγεια
Αρχή Ισότητας19/02/2014 - Συμμετοχή του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Αρχή κατά των Διακρίσεων σε εκπαιδευτικό νομικό σεμινάριο του Equinet
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως18/02/2014 - Διάλεξη στον μαθητικό όμιλο "Current Affairs Society" του GC School of Careers
Αρχή Ισότητας06/02/2014 - Διαλέξεις σε Λοχίες της Αστυνομίας με θέμα "Φυλετικές Διακρίσεις/ Πρόληψη/ Καταπολέμηση"
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως22/11/2013 - Εισαγωγικά Εργαστήρια για την Προώθηση του Οδηγού Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων21/10/2013 - Παρέμβαση του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε διεθνές σεμινάριο για την εμπορία προσώπων
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως01/10/2013 - Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε εργαστήρια με θέμα "Αποτελεσματική Επικοινωνία & Χειρισμός Δύσκολων Περιπτώσεων"
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως15/09/2013 - Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στο 9ο Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ombudsmen
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων15/05/2013 - Σεμινάριο για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων για εργασιακή εκμετάλλευση
Αρχή Ισότητας01/05/2013 - Επιμορφωτικά σεμινάρια στο προσωπικό ξενοδοχείων με θέμα την καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο της απασχόλησης.
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως28/03/2013 - Σεμινάριο με θέμα "Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομολογία που επηρεάζουν το κυπριακό περιβαλλοντικό δίκαιο και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη"
Αρχή Ισότητας01/03/2013 - Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής Ισότητας σε εκπαίδευση με θέμα "Ενίσχυση και Αναβάθμιση των Μηχανισμών Επιθεώρησης της Νομοθεσίας για την Ισότητα στην Απασχόληση και τις Αμοιβές - Παροχή Υπηρεσιών Κατάρτισης Επιθεωρητών"
Αρχή Ισότητας01/03/2013 - Επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα ισότητας φύλου και γενικότερα θέματα μη διάκρισης στην εργασία σε προσωπικό του Τμήματος Εργασίας
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως27/02/2013 - Διάλεξη στο Λύκειο Αρχαγγέλου με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και η παραβίαση ή υπέρβαση τους μέσα από διαδικασίες ή και ετεροβαρείς/ μονομερείς αποφάσεις: Η περίπτωση του σχολείου"
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως01/01/2013 - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργών του Γραφείου στο "Πρόγραμμα εκπαίδευσης για στρατηγική, ηγετική και διευθυντική ανάπτυξη της Δημόσιας Υπηρεσίας"
Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης διακιωμάτων των ατόμων με αναπηρία03/12/2012 - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε συνέδριο/εκπαιδευτικό σεμινάριο με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα των Ατόμων με Αναπηρίες
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων29/11/2012 - Συμμετοχή Λειτουργού Α' του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε σεμινάριο με θέμα “Expert Seminar on Social Inclusion & Active Citizenship”
Αρχή Ισότητας26/11/2012 - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Equality Law for Everyone: Challenges Ahead”
Αρχή Ισότητας26/09/2012 - Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. - Equinet με θέμα "Using Communications to tackle Under-reporting"
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως24/09/2012 - Σεμινάριο με θέμα "Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ε.Ε."
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως24/06/2012 - Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στο 8ο Σεμινάριο των Λειτουργών - Συνδέσμων (Liaison Officers) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ombudsmen
Αρχή Ισότητας31/05/2012 - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε σεμινάριο του ECRI με θέμα “Seminar with National Specialized Bodies to combat racism and racial discrimination. Anti-discrimination bodies: recent trends and challenges”
Αρχή Ισότητας05/04/2012 - Διάλεξη στο Grammar School στο πλαίσιο εβδομάδας κατά του ρατσισμού που διοργάνωσε το σχολείο για τη σχολική χρονιά 2011- 2012
Αρχή Ισότητας28/03/2012 - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Πρώτου Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα: “Equinet High Level Legal Seminar: Discrimination cases in front of the European Courts and National Equality Bodies”
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων16/11/2011 - Σεμινάριο για το άσυλο στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου
Αρχή Ισότητας01/06/2011 - Διαλέξεις με θέμα "Αστυνόμευση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία"
Αρχή Ισότητας01/01/2010 - Παρουσιάσεις σε Νεοεισερχόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία για τις διακρίσεις
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησεως01/01/2009 - Παρουσιάσεις σε Νεοεισερχόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία για τις αρμοδιότητες του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων