Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συνάντηση της Επιτρόπου και Λειτουργών της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία με ακαδημαϊκούς


Συνάντηση της Επιτρόπου και Λειτουργών της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία με ακαδημαϊκούς
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Υπεύθυνη για θέματα που αφορούν την Αρχή Ισότητας και μία Λειτουργός της Αρχής πραγματοποίησαν συνάντηση με ακαδημαϊκούς (του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου), για συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση των προτύπων του άρθρου 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία