Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συνάντηση της Αρχής κατά των Διακρίσεων με την οργάνωση Transgender Europe - TGEU


Συνάντηση της Αρχής κατά των Διακρίσεων με την οργάνωση Transgender Europe - TGEU
Στις 17 Νοεμβρίου 2015 η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφείου, συναντήθηκαν με εκπρόσωπο της οργάνωσης Transgender Europe και μέλη της οργάνωσης ACCEPT-LGBT Cyprus.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε βασικά ζητήματα διακρίσεων που βιώνουν τα διεμφυλικά άτομα, όπως η πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας και τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού φύλου, η νομική αναγνώριση, η αλλαγή, δηλαδή, των επισήμων εγγράφων ώστε να αντικατοπτρίζεται το φύλο και το όνομα με το οποίο αυτοπροσδιορίζονται, τα εγκλήματα μίσους στη βάση της ταυτότητας φύλου καθώς και οι ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις διεμφυλικών αιτητών ασύλου και προσφύγων.

Συνάντηση της Αρχής κατά των Διακρίσεων με την οργάνωση Transgender Europe - TGEU